Svamp

Karjohansvamp

Karjohansvamp

Karljohansvamp är en mycket uppskattad matsvamp; vid sidan av kantarellen den viktigaste i Europa. Inte bara människor förtär denna svamp, utan även larver av olika slag, sniglar, möss och ekorrar. Svampen skall därmed rensas noggrant före mänsklig förtäring.

Suppilovahvero

(cantharellus tubaeformis)

Trattkantarellen (craterellus tubaeformis) dyker upp först sent på svampsäsongen. Trattkantarellen går mycket bra att torka, vilket framför allt ger svampen en hållbarhet på flera år vid rätt förvaring.

Kanttarelli

(cantharellus cibarius)

Kantarell är en mycket uppskattad och omtyckt matsvamp, den är en verklig läckerhet. Torkning av kantareller går utmärkt och smaken blir allt bättre.

Mustatorvisieni

(craterellus cornucopioides)

Svart trumpetsvamp Craterellus cornucopioides är en grå till svart svamp som växer i mossiga barrskogar. Påminner om en trumpet till formen. Den är en bra matsvamp.

T_PRODUCT_ADDED_TO_CART
T_PRODUCT_ADDED_TO_CART

T_GO_TO_SHOPPING_CART
T_SAVED_CART_LOADED

[CART NAME]

T_GO_TO_SHOPPING_CART
T_SAVED_CART_DELETED

[CART NAME]

T_OK